Wstęp

Administratorem danych osobowych jest Agencja Marketingowa Yoki, Aleksandra Wielec, NIP:5833337513, znajdująca się pod adresem - Marcina Dragana 18/12, 80-807 Gdańsk.
Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo poprzez info@yokiagency.com lub pod numerem +48 503 403 355.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania przez Agencję Marketingową Yoki danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez Agencję Marketingową Yoki jak również osób odwiedzających serwis w domenach yokiagency.com oraz yokiagency.pl W dalszej części tej Polityki Prywatności osoby te są zwane "Klientami".

Podstawa prawna

Agencję Merkatingową Yoki przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy w zakresie świadczenia usług przez Agencję Marketingową Yoki,
 • nazwiązania relacji handlowych
 • udzielania odpowiedzi na pytania związane z oferowanymi usługami
 • marketingu produktów i usług własnych oraz dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń
 • komunikacji z klientami za pośrednictwem profili społecznościowych, w szczególności w celu informowania Klientów o działaniach Agencji Marketingowej Yoki jak również promowaniu marki i usług

Wszystkie te działania są realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu Agencji Marketingowej Yoki.

Prawa Klientów

Każdy z naszych Klientów ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych
 • Poprawy danych
 • Żądania ich usunięcia
 • Żądania ograniczenia w ich przetwarzaniu
 • Przenoszenia danych
 • Cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie

W celu egzekucji tych praw prosimy o kontakt z Inspoktorem Ochrony Danych

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Dane Klientów mogą zaostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości, oraz tzw. "Zaufanym Partnerom". Pełna lista zaufanych partnerów jest dostępna do wglądu po wcześniejszym kontakcie z Inspektorem Ochrony Danych. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeżeli jest niezbędne w celu realizacji zleconej przez Klienta usługi.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego przez Agencję Marketingową Yoki. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta.

Pliki Cookies

Dla Państwa wygody Agencja Marketingowa Yoki używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia Klienta (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych. W domenach yokiagency.com oraz yokiagency.pl w użyciu znajdują się następujące pliki cookies:

 • niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron prowadzonych przez Agencję Marketingową Yoki
 • pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 • wydajnościowe pliki cookie;
 • funkcjonalne pliki cookie;
 • reklamowe pliki cookie;

W większości przeglądarek internetowych można:

 • kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki),
 • zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu >>> Ustawienia >>> Pokaż ustawienia zaawansowane >>>Prywatność >>>Ustawienia treści >>>Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu >>> Narzędzia >>> Opcje internetowe >>> Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu >>> Opcje >>> Prywatność >>> Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu >>> Preferencje >>> Zaawansowane >>> Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu >>> Preferencje >>> Prywatność >>> Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.